Защита на лични данни

Защита на лични данни

1. Личните данни, които Клиентите предоставят на Магазина, се обработват от Марвена ООД.

„Марвена” ООД е регистрирана като Администратор на лични данни от Комисията за защита на личните данни под номер 0035867.

2. След подаване на заявка в Магазина, Клиентът изразява съгласие за предоставяне на своите лични данни в базата данни на Магазина и за тяхното обработване с цел изпълнение на договора. Подаването на лични данни от страна на Клиента и съгласието за тяхното обработване са необходими за реализирането на поръчката. Клиентът носи отговорност за подаване на неверни лични данни.

3. Поверените лични данни се използват единствено за целите на обслужването – приемане и изпълнение на поръчки, Абонамент за новини, връзка с Клиента в случай на проблеми, свързани с поръчката и подобряване на обслужването на www.marvena.com .

4. „Марвена“ ООД гарантира, че тези данни няма да бъдат предоставяни под никаква форма на трети лица или използвани за цели, различни от посочените в т.13.3.

5. Ако е необходимо, можем да споделим Вашите данни с други компании, например с куриерските компании, които ще ви доставят стоките. Тези компании могат да използват Вашите данни само при обработката на поръчката, а не за други цели.

6. С приемането на настоящите Общи условия Клиентът изразява изрично съгласие по смисъла на чл. 6, ал. 1 и ал. 4 от Закона за електронната търговия да получава търговски съобщения, включително и бюлетин или предложения за покупка на стоки.

7. Поверените ни лични данни се съхраняват и защитават съгласно принципите, определени в Закона за защита на личните данни.

8. Използване на бисквитки (Cookies)

За различни страници ние използваме "бисквитки", за да се позволи използването на определени функции. Това са малки текстови файлове, които се съхраняват на компютъра ви. Повечето от използваните от нас "бисквитки" след края на сесията на браузъра се заличават от вашия твърд диск (така наречените бисквитки за сесия). Така наречените дългосрочни "бисквитки" (Cookies) също се използват.

При едно друго посещение на нашия сайт те автоматично ще разпознаят, че сте били при нас и какви входове и настройки сте предпочели. Можете да се противопоставите на използването на "бисквитки", като изберете подходящите настройки на вашия браузър, но бихме искали да отбележим, че в този случай вие няма да можете даизползвате пълноценно всички функции на този сайт.

9. Всички служители на Марвена ООД се задължават да не разпространяват информацията, станала им известна по време на изпълнение на трудовите им задължения и касаеща Клиентите на фирмата


Можете да се запознаете подробно с политиките ни за защита и обработка на личните данни от следните документи:

1. Политика за използване на биксвитки

2. Политика за поверителност при обработване на ЛД

3. Права на клиентите